0
Вход и Регистрация

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Онлайн книжарница zagadkata.eu се управлява от ЕТ ФАРАОН. Цялата информация, инструменти и услуги са достъпни от zagadkata.eu за вас  потребителите, при условие, че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и / или купувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните Общи условия, Условия за доставка, Връщане и замяна, включително тези допълнителни условия и правила и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение на потребители, които са браузъри доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно нашите Общи условия, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, няма да имате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането изрично е ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

Магазинът ни се хоства на CloudCart LLC. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги за вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие и можете да боравите с платежни документи и системи. Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нарушавайки законите на България.
Нарушаването  на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по някаква причина по всяко време.
Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитната карта) може да се прехвърля некодирано и да включва (a) предаване през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И СВОЙСТВО НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени доставчиците и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. 
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, задължително, не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или преустановяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предупреждение по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да е промени, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Всички продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА за фактуриране и счетоводство

Ние си запазваме правото да откажем конкретна поръчка, която вие направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наше единствено решение изглежда да се правят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин.
Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитна карта и срокове на годност, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.
За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ОПЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които ние нито следим, нито имаме контрол или въвеждане.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „каквито са“ и „като налични“, без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без каквато и да е подкрепа. Ние нямаме никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и одобрявате условията, по които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че сте ги разбрали, преди да участвате в някаква транзакция. Жалбите, исковете, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАР НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Ако по наше желание изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни участия) или без заявка от нас, изпращате креативни идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, поща или по друг начин (общо казано, „коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме в какъвто и да е носител всички коментари, които ни препращате. Ние нямаме  задължение (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да изплатим обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на коментарите.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по собствено усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, нецензурни или по друг нежелателен начин или нарушаващи интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Общи условия ,
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават правата на която и да е трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или защитено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат лъжливи или по друг начин неправомерни, злоупотребяващи или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате на друг, освен себе си, или по друг начин да заблудите нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. Вие носите пълна отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето предоставяне на лична информация през магазина се регулира от нашата Политика за поверителност. 

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕЗАКОННОСТИ И ПРОМИСЛЕНИЯ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продукта, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние си запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализиране или опресняване, прилагана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, който да показва, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; (б) да привлича други лица за извършване или участие в незаконни действия; в) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушава  нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуалната собственост на други; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, унижават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; (i) да спам, фиш, фарм, предлог, паяк, обхождане или остъргване; й) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (k) да се намесва или заобикаля защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби. й) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (k) да се намесва или заобикаля защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби. й) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (k) да се намесва или заобикаля защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, без грешки.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.
Изрично се съгласявате, че вашето използване или невъзможност за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, са (с изключение на изрично посочените от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакво представителство, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, заглавие и ненарушение.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ползвате коректно този сайт, заедно с всички услуги, които той предоставя.без каквато и  да е претенция или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване или на документите, които те съдържат чрез позоваване, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - СЕВЕРАБИЛНОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е определена като незаконосъобразна, недействителна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложима в максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, и неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Обслужването, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията  на страните, възникнали преди датата на прекратяване, могат да бъдат прекратени по взаимно съгласие.
Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наше единствено решение не успеете или подозираме, че не сте се съобразили с някой срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предупреждение и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Неспазването от нас да упражним или наложим някое право или предоставяне на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всички предходни или едновременни споразумения, комуникации и предложения. , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване не се тълкуват срещу редактиращата страна.

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКОНА

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услугите, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на РБ България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни бъдат изпратени във формата ни за контакти.

magnifier