0
Вход и Регистрация

1 Ноември - Денят на Великите Вдъхновители: Народните Будители на България

31/10/2023
zagadkata
1 Ноември - Денят на Великите Вдъхновители: Народните Будители на България

„Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души.“

„О, будители народни, цял низ светли имена чисти, сияйни, благородни, вий сте нашите знамена най за вечни времена.“

Епископ Константин

На 1 ноември изразяваме нашето възхищение и признателност към изключителните фигури, които сътвориха Българското възраждане. 

Денят на народните будители е един от най-значимите празници, посветени на въздигането на духовността и разширяването на знанието.

И нека децата знаят от малки. Вижте прекрасните книжки на издателство Пан за народните будители.

На този специален ден трябва да отдадем заслуженото уважение и признателност към всички българи, които са спомогнали за опазването и въздигането на българската духовност в продължение на цяло столетие.

В този ден не трябва да забравяте имената и творбите на:

  • Паисий Хилендарски, монахът, който създаде българската история и с това се превърна в символ на Българското възраждане. Неговата цел е да събуди патриотизма и гордостта на българите, като им напомня за славното им минало и достойнство.
  • Софроний Врачански, виден възрожденски писател и общественик, създател на новобългарската литература и създател на новобългарския книжовен език. Той също така внася важен принос към развитието на българската култура с първия превод на "История славянобългарска".
  • Васил Априлов, който допринася за създаването на първото българско светско училище в своя роден град Габрово.
  • Петър Берон, авторът на "Рибния буквар", който променя начина, по който се обучават децата, като внеся европейски стил в българската образователна система.
  • Христо Ботев, национален герой, революционер и поет, оставил след себе си стихотворенията, които и досега са символи на българската поезия.
  • Димитър и Константин Миладинови, които събират много народни песни, пословици и обичаи в сборници.
  • Добри Чинтулов, създателят на текстовете на някои от най-обичаните български песни.
  • Васил Левски, чиито жертви и преданост към свободата го правят голяма фигура в българската история.
  • Любен Каравелов, български поет, писател, енциклопедист. Каравелов е автор на множество литературни произведения, включително стихотворения, разкази и есета. Неговите творби изразяват дълбоката любов към родината, националния дух и борбата за свобода. Той е известен с проницателния си поглед към българската действителност и социалния живот по време на Възраждането.

Наследството, което ни оставиха нашите народни будители е живо чрез книгите. Тяхното влияние продължава да се усеща дори днес, когато  малко се споменава за важността на духовното обогатяване, образованието и поддържането на културните ценности. Денят на Народните будители е повод за гордост и вдъхновение за българския народ, който се гордее с наследството на своите велики предци.

magnifier